Könyvtár

                    Nyitvatartás:                                      2023.03.06-tól                                      Hétfő: szünnap                    Kedd: 12.00-18.00                              Szerda: 12.00-18.00                        Csütörtök: 08.00-16.30                            Péntek: 08.00-16.30                       Minden hónap első és utolsó                 szombatja: 09.00-12.00             Vasárnap: zárva


Meszlényi-Mali Beáta
könyvtáros

Máthéné Zsóka
segédkönyvtáros

Elérhetőség:

2941. Ács Zichy park 1.

Telefon: (34) 600-390
acskonyvtar@gmail.com

A könyvtár története

1953-ban 800 kötettel indult egy szobában a Könyvtár, 403 beiratkozott olvasóval. 1955. szeptember 25-én Bartók Béla halálának 10. évfordulóján nyílt meg a Zichy Kastély a nagyközönség előtt, az Ő emlékének adózva, jelenleg is Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár az intézmény neve. Akkor költözött a Könyvtár és a Kastély földszinti termébe tanári fenntartású Községi Könyvtárként Sméja Miklósné Sárika néni vezetésével. 

1959-ben 4107 kötettel rendelkezett a könyvtár, 680 fő olvasóval. 1961 decemberében - a megyében elsőként - mintakönyvtár nyílt meg. Az ünnepélyes megnyitót Horváth Géza a József Attila Megyei Könyvtár igazgatója tartotta. Az NDK könyvtárainak tapasztalatai alapján kialakított szabadpolcos rendszerű könyvtár ízléses és korszerű berendezéseinek megvásárlását a Községi Tanács, a Gépállomás, a Cukorgyár és a Megyei Könyvtár támogatta. A 6274 kötet könyvvel rendelkező ácsi területi könyvtárnak 952 beiratkozott olvasója volt. Egy televíziós szobát is létrehoztak, melyet főleg az olvasó közönség támogatott. 

1967-től külön gyermekkönyvtár státuszt is kapott. Alapterülete: 13x5m2 felnőtt és 5x4m2 gyermekrészleg. 1969-ben Ács nagyközség lett 8435 lakossal.

1977-ben a nagyközségi könyvtárnak 1256 beiratkozott olvasóját 17 689 kötet várta. Az 1986-os év új intézményvezetőt és összetett intézményt hozott, a Művelődési Ház és Könyvtár egy szervezeti egységgé vált, az intézményvezető, Juhász Péterné Csathó Éva volt a felnőtt részleg könyvtárosa és a község művelődéséért felelős személy, 1 fő gyermek könyvtárossal. Nőtt a Könyvtár alapterülete, kb 100m2-rel, külön nagy helységben lett elhelyezve a felnőtt és a gyermekrészleg, kényelmes olvasótermekkel, a gyermekkönyvtárban a csoportos foglalkozásokhoz szükséges eszközökkel. 

1998-tól létszámcsökkenés révén 1 fő könyvtáros látja el a felnőtt és a gyermek könyvtárosi teendőket. 2001-ben fűtéskorszerűsítés történt. A cserépkályhákat kényelmes, meleg gázfűtés váltotta fel, de a könyvtár alapterülete 140m2-re csökkent. Egy helységben lett elhelyezve a felnőtt és a gyermek könyvtár, az olvasóterem megszűnt.

2002-ben a Széchenyi terv keretében 5 db számítógépet nyertünk, az emeleti részben lett egy számítógépes szoba kialakítva.

2013-ban technikai korszerűsítést követően megújult a könyvtár számítógépes állománya, és teljes informatikai infrastruktúrája, így felgyorsult a digitális átállás és az olvasókat is modern eszközökkel tudjuk szolgálni, amelyek megfelelnek a jelenkor elvárásainak. 

2016-ban teljes felújításon esett át a könyvtári épületrész. A beruházást követően megújultak a kiszolgáló helyiségek, kialakításra került egy informatikai terem, új, korszerű bútorokkal, hangulatos környezetben várjuk olvasóinkat. 

Jelenleg folyik a könyvtárállomány teljes megújítása, folyamatosan érkeznek új könyvek olvasóink nagy örömére.